Kutiyana Vidhan Sabha Constituency

Kutiyana Assembly Elections 2017 Results

Candidate Name Party Votes Received
Jadeja Kandhalbhai Sarmanbhai NCP 59406
Odedra Lakhamanbhai Bhimabhai BJP 35697
Modedra Vejabhai Lilabhai INC 11670
Vrajlal Pababhai Sadiya BSP 3169
Shamla Ramabhai Goganbhai INC 1913
Vaghela Laljibhai Somabhai INC 884
Khunti Kanabhai Jakhrabhai INC 453
Rathod Chandulal Mohanbhai INC 418
Bhatt Nitinbhai Vrajlal INC 245
Odedara Balubhai Ramabhai INC 201
Joshi Harish Liladhar INC 199
Kadegiya Gangabhai Kanabhai INC 165
None Of The Above None of the Above 3475
Kutiyana Assembly Elections 2017 List of Candidates

S.No. Candidate Name Party
1 Vrajalal Pababhai Sadiya BSP
2 Odedra Lakhamanbhai Bhimabhai BJP
3 Modedra Vejabhai Lilabhai INC
4 Odedara Balubhai Ramabhai IND
5 Kadegiya Gangabhai Kanabhai IND
6 Khunti Kanabhai Jakharabhai IND
7 Joshi Harish Liladhar IND
8 Bhatt Nitinbhai Vrajlal IND
9 Rathod Chandulal Mohanbhai IND
10 Vaghela Laljibhai Somabhai IND
11 Shamala Ramabhai Goganbhai IND
12 Jadeja Kandhalbhai Sarmanbhai NCP
Kutiyana Assembly Constituency Map

Kutiyana Assembly Elections 2012 Results

Candidate Name
Party
Votes Received
Kandhal Sarmanbhai Jadeja NCP 61416
Karshanbhai Dulabhai Odedra BJP 42942
Bharat Malde Khunti IND 3205
Butani Rajeshbhai Maganbhai IND 1931
Popat Gova Chanchiya BSP 1598
Hirabhai Goganbhai Karmata(Rabari) GPP 965
Kodiyatar Bhikhanbhai Samatbhai IND 738
Jaydeep Arjunbhai Odedara SP 644
Joshi Harishbhai Liladhar IND 548
Kadegiya Gangabhai Kanabhai IND 471
Der Prakashbhai Jethabhai IND 408
Kanara Khimanandbhai Kacharabhai IND 406

Kutiyana News